การปรับปรุงนโยบายและตัวแบบการสั่งซื้อสินค้าประเภทซื้อมา-ขายไป กรณีศึกษาบริษัทอะไหล่รถยนต์ครบวงจร

The Improvement of Policy and Order-Quantity Model for Trading Products: Case Study of an Integrated Automobile Spare Part Company
กษาปณ์ คุตตะนันท์ และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network 2020

Slide Policy inventory1.1