แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณณัฐภูมิ ปิติจารุวิเศษ)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณณัฐภูมิ ปิติจารุวิเศษ ปัจจุบันทำงาน Toyota Motor ตำแหน่ง Senior Specialist