Shanghai 2016

โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ Tongji University นครเซี่ยงไฮ้ เสร็จสิ้นเรียบร้อย เชื่อว่า นศ Logistics Management at NIDA (รุ่น LM7, LM8) จะได้ความรู้ มุมมองดีๆ จากการเทรน และแบบอย่างการพัฒนานครครั้งนี้ไปพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย