R Workshop ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เวียงจันทน์

ตัวแบบเพื่อการตัดสินใจพื้นฐานด้วย R: Optimization & Simulation โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล 29 เมษายน 2559  เอกสาร   R-LP-Simulation-handout โปรแกรม R commander และการเขียนโปรแกรม R สำหรับนักสถิติ โดย อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 25-28 เมษายน 2559 สนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการละลายน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือสู่การเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์โลก

แอดมินได้รับมอบหมายให้ไปเป็นวิทยากรเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการละลายน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือสู่การเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์โลก โจทย์นี้เป็นโจทย์ไกลตัวพอควรแต่จะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น เพราะการเดินทางของสินค้าทางเรือเดินสมุทรนั้นเดิมจะใช้เส้นทางหลักๆ ไม่กี่เส้นและจะต้องผ่านช่องแคบ หรือ คลองที่ขุดขึ้นมาเป็นประตูทางผ่านไปยังทวีปปลายทาง เช่น ช่องแคบมะละกา เพื่อเข้าออก เอเชียตะวันออก คลองสุเอซ ไปยังทวีปยุโรป คลองปานามา ผ่านไปยังทวีปอเมริกาด้านตะวันตก (ตามรูปที่ 3) แต่บริเวณดังกล่าวก็เป็นจุดคอขวดที่มีความติดขัดสูง เรือเดินสมุทรจากจีนต้องเดินทางไปยังท่าเรือ Rotterdam ในยุโรป ใช้เวลากว่า 45 วันในการเดินทางผ่านจุดคอขวดหลายแห่ง

สัมมนา International Logistics 2016

กระแสความแรงของโลจิสติกส์และธุรกิจของจีนมีผลต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมากขึ้นทุกวัน @Logistics Management at NIDA ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Qiang Su จาก School of Economic and Management, Tongji University เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มาบรรยายแนวทางการทำธุรกิจ ระบบโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และ E business (ที่กำลังรุ่งเรืองอย่างมากในประเทศจีน) นศ Logistics Management at NIDA ไม่ได้แค่นั่งฟังบรรยายอย่างเดียว แต่ต้องทำ Case Studies (ของ Havard Business School ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายธุรกิจไปสู่จีน) พร้อมพรีเซ็นท์ Solution    Prof. Su มาบรรยาย ให้ 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง เทรนนิ่ง กันอย่าง เข้มข้นมาก […]

Price Optimization & Revenue Management Workshop

จุดมุ่งหมายของการจัดการรายได้ (revenue management) คือ ทำให้รายได้สูงสุด โดยการขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม ให้กับลูกค้าที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และด้วยราคาเหมาะสม (“selling the right product to the right customer at the right time at the right price”)   เพื่อให้ได้รายได้สูงสุด การจัดการรายได้พยายามจัดการอุปสงค์ (demand management) โดยใช้กลยุทธ์เชิงราคาเพื่อขายสินค้าหรือให้บริการที่หลายราคา  หลากหลายธุรกิจบริการได้นำการจัดการรายได้มาใช้จนประสบความสำเร็จ เช่น สายการบินโดยสาร โรงแรม ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจรถทัวร์ ในสหรัฐอเมริกาเป็นต้น องค์ความรู้ของการจัดการรายได้ นอกจาก การตลาด การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแล้วยังต้องมีตัวแบบเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ราคาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น ที่นั่งบนเครื่องบินซึ่งมีจำนวนจำกัด จำนวนห้องในโรงแรม จำนวนที่นั่งบนรถทัวร์ เป็นต้น ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เราใช้โปรแกรม Excel เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ตัวแบบและการหาผลเฉลยที่ดีที่สุด (optimal solution) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

Customer acceptance. Pricing Innovation.

การยอมรับจากลูกค้าจากกลยุทธ์การตั้งราคาและการจัดการรายได้  นวัตกรรมการตั้งราคา บรรยายโดย  อ. ดร. ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ นิด้า

ภาพงานประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (ORNET) 2016

ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (ORNET) 2016 จัดที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ระหว่าง วันที่ 24-25 มีนาคม ชาว OR มาเจอกัน อุ่นหนาฝาคั่ง มี นศ Logistics Management at NIDAเข้าร่วมพรีเซ้นท์งานนี้ด้วยครับ      

การจัดการรายได้ สายการบิน Bangkok Airways

บรรยายพิเศษวิชาการจัดการรายได้ (Revenue Management: RM) โดยคุณอมลกรณ์ ใหม่ทา Revenue Management Manager, Bangkok Airways เนื้อหาสาระแน่นจากคนวงในประสบการณ์ทำงานกว่า 10+ ปี หัวข้อที่กล่าวถึงเช่น ภาพกว้างธุรกิจสายการบิน IATA, GDS การทำ Pricing, Sales & Marketing ของสายการบิน ตัววัดประสิทธิภาพ (e.g., Load Factor, Yield, RASK) seat inventory control, overbooking และระบบการจัดการรายได้ เช่น PROS, Sabre

“รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองให­ญ่ (Nation TV)

NIDA WISDOM for Change ตอน “รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองให­ญ่ โดย รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล ออกอากาศ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทาง NATION TV ทีวีดิจิตอลช่อง 22

การพัฒนาการรถไฟไทยในอดีตถึงอนาคต

Logistics NIDA มีโอกาสได้เชิญคุณวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายเรื่องการพัฒนาการรถไฟไทยในอดีตถึงอนาคต และการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ด้วยรถไฟ. อดีตจะเป็นไง ขอให้ อนาคตรถไฟ สดใสรุ่งเรือง รอนั่งรถไฟไปตจว ตื่นมามีเขามีดอย ไก่ย่างจะขายไม่ทันเพราะรถไฟจะวิ่งไวมาก..

ICD Ladkrabang 2015

Logistics NIDA ไปดูงานการเปลี่ยนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์ที่ LICD ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่บริษัท AMP Terminals ในเครือ Maersk ที่รับสัมปะทานจากการรถไฟ เกี่ยวกับการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ไปกลับแหลมฉบัง  

1 3 4 5 6 7