แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี ปัจจุบันทำงานเป็น Customs Compliance บริษัท Thai Yamaha Motor