การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะการหยิบตามความสัมพันธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาคลังสินค้าจัดเก็บวัตถุดิบของร้านอาหารในเครือแห่งหนึ่ง

อภิชญา พันธุกฤตย์ (LM18) และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์
การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ Operations Research Network OR-NET 2022
จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Slide presentation การปรับปรุงผังจัดวางและตำแหน่งจัดเก็บสิ