การพยากรณ์และการปรับปรุงนโยบายสินค้าคงคลังแบบระบบการตรวจสอบตามรอบ

พิมพ์อุษา ฤกษ์ศิริรัตน์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล
การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ORNET2021)

Slide SID6120427019-Pimusa-Lerksirirat-PPT