“รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองให­ญ่ (Nation TV)

NIDA WISDOM for Change
ตอน “รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองให­ญ่
โดย รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

ออกอากาศ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น.
ทาง NATION TV ทีวีดิจิตอลช่อง 22