การปรับปรุงการจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้าของบริษัท กรณีศึกษาผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษแห่งหนึ่ง

ไอลดา วงษ์เขียด และ อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 (IE Network 2022)
10-12 พฤษภาคม 2565

Slide presentIE