ICD Ladkrabang 2015

Logistics NIDA ไปดูงานการเปลี่ยนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์ที่ LICD ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่บริษัท AMP Terminals ในเครือ Maersk ที่รับสัมปะทานจากการรถไฟ เกี่ยวกับการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ไปกลับแหลมฉบัง