Filter and SUBTOTAL

ใช้ Filter เลือกเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามข้อกำหนด; จากนั้นหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ต่ำสุด ฯลฯ ของเฉพาะชุดข้อมูลที่ถูก filtered ไว้แล้วโดย SUBTOTAL.

ROUND และ TRUNC

เหลือเชื่อ Excel ให้คำตอบผิดจากคำสั่ง IF ง่ายๆ =IF(10.3-10.2=0.1, “T”, “F”) เป็นเพราะอะไร? เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะนี้, ลองใช้ฟังก์ชัน ROUND หรือ TRUNC มาช่วยปรับก่อนนำไปวิเคราะห์ต่อ

1 2 3