สัมมนา International Logistics 2016

กระแสความแรงของโลจิสติกส์และธุรกิจของจีนมีผลต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมากขึ้นทุกวัน @Logistics Management at NIDA ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Qiang Su จาก School of Economic and Management, Tongji University เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มาบรรยายแนวทางการทำธุรกิจ ระบบโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และ E business (ที่กำลังรุ่งเรืองอย่างมากในประเทศจีน) นศ Logistics Management at NIDA ไม่ได้แค่นั่งฟังบรรยายอย่างเดียว แต่ต้องทำ Case Studies (ของ Havard Business School ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายธุรกิจไปสู่จีน) พร้อมพรีเซ็นท์ Solution    Prof. Su มาบรรยาย ให้ 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง เทรนนิ่ง กันอย่าง เข้มข้นมาก […]

Customer acceptance. Pricing Innovation.

การยอมรับจากลูกค้าจากกลยุทธ์การตั้งราคาและการจัดการรายได้  นวัตกรรมการตั้งราคา บรรยายโดย  อ. ดร. ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ นิด้า

การจัดการรายได้ สายการบิน Bangkok Airways

บรรยายพิเศษวิชาการจัดการรายได้ (Revenue Management: RM) โดยคุณอมลกรณ์ ใหม่ทา Revenue Management Manager, Bangkok Airways เนื้อหาสาระแน่นจากคนวงในประสบการณ์ทำงานกว่า 10+ ปี หัวข้อที่กล่าวถึงเช่น ภาพกว้างธุรกิจสายการบิน IATA, GDS การทำ Pricing, Sales & Marketing ของสายการบิน ตัววัดประสิทธิภาพ (e.g., Load Factor, Yield, RASK) seat inventory control, overbooking และระบบการจัดการรายได้ เช่น PROS, Sabre

การพัฒนาการรถไฟไทยในอดีตถึงอนาคต

Logistics NIDA มีโอกาสได้เชิญคุณวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายเรื่องการพัฒนาการรถไฟไทยในอดีตถึงอนาคต และการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ด้วยรถไฟ. อดีตจะเป็นไง ขอให้ อนาคตรถไฟ สดใสรุ่งเรือง รอนั่งรถไฟไปตจว ตื่นมามีเขามีดอย ไก่ย่างจะขายไม่ทันเพราะรถไฟจะวิ่งไวมาก..

Supply Chain Security Managment

Supply Chain Security Management Mr. Eddie Tan 31/03/2015 9:00-17:00 Siam#207 NIDA Short bio of Mr. Eddie Tan Mr. Eddie Tan is currently the Director of Dextrans Worldwide Pte Ltd, a 3PL and Freight management company with presence in the Asia Pacific. He is also the Sub Committee Chairman of SIMM (Singapore Institute of Material Management), […]

November Lecture Series

ขอเชิญนักศึกษาในหลักสูตร/ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ Date Time Title Speaker Location 2014/11/15 9:00-16:00 การค้าระหว่างประเทศ คุณมานนท์ คุณาวรนนท์ น.3001 2014/11/16 9:00-16:00 Logistics Excellence and Best Practice Mr. Yeo Chiang Meng ส.401 2014/11/22 9:00-12:00 การจัดการคู่ค้า คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร ส.201 2014/11/29 9:00-12:00 การจัดการคู่ค้า คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร ส.201 ผู้ที่ประสงค์จะร่วมฟังการบรรยายขอให้แจ้งมาที่ dsiwiga AT yahoo.com

Proposal Development

การเขียนโครงร่างการวิจัยในการจัดการโลจิสติกส์ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 14:30-19:00 วิทยากร: คุณภาวณา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ สำนักบรรณสารการพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

1 2 3