ภาพงานประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (ORNET) 2016

ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (ORNET) 2016 จัดที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ระหว่าง วันที่ 24-25 มีนาคม ชาว OR มาเจอกัน อุ่นหนาฝาคั่ง มี นศ Logistics Management at NIDAเข้าร่วมพรีเซ้นท์งานนี้ด้วยครับ      

การตัดสินใจในปัญหาที่ซับซ้อน “ดีขึ้น” ได้ด้วยการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research: OR) 

  ในธุรกิจโลกปัจจุบันที่การแข่งขันทวีความรุนแรง ความต้องการของลูกค้ามีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปัญหาที่ซับซ้อน การตัดสินใจที่เฉียบคมรอบคอบเหมาะสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้   การวิจัยดำเนินงานเป็นสาขาวิชาการที่ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้ช่วยในการตัดสินใจ  เมื่อนำหลักการวิจัยดำเนินงานไปใช้ เช่น เริ่มต้นจากวิเคราะห์ข้อมูล นำไปสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์พร้อมทั้งหาคำตอบโดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะทำให้สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนของแต่ละทางเลือก  และนำไปช่วยตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงลดลง สามารถพัฒนาระบบการดำเนินงานให้ดีขึ้น และนำไปสู่การประเมินหาทางเลือกที่ดีที่สุด   จากชื่อ การวิจัยดำเนินงาน หรือ Operations Research ก็คือ “research on operations”  วิจัย (research) ว่าทำอย่างไรถึงจะดำเนินงาน (operations) ให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพที่สุด  เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้การตัดสินใจที่ดีขึ้น  หรือโดยย่ออย่างที่เคยมีการทำแคมเปญ OR: The Science of Better

การจัดการรายได้ สายการบิน Bangkok Airways

บรรยายพิเศษวิชาการจัดการรายได้ (Revenue Management: RM) โดยคุณอมลกรณ์ ใหม่ทา Revenue Management Manager, Bangkok Airways เนื้อหาสาระแน่นจากคนวงในประสบการณ์ทำงานกว่า 10+ ปี หัวข้อที่กล่าวถึงเช่น ภาพกว้างธุรกิจสายการบิน IATA, GDS การทำ Pricing, Sales & Marketing ของสายการบิน ตัววัดประสิทธิภาพ (e.g., Load Factor, Yield, RASK) seat inventory control, overbooking และระบบการจัดการรายได้ เช่น PROS, Sabre

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณชนินทร พรหมสาส์น)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดย คุณชนินทร พรหมสาส์น ปัจจุบันทำงานบริษัท Berli Jucker Public Company Limited (BJC)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี ปัจจุบันทำงานเป็น Customs Compliance บริษัท Thai Yamaha Motor  

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณปิยชาติ พฤกษารยางกูล)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณปิยชาติ พฤกษารยางกูล ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Ricoh ประเทศไทย  

เปิดใจ…มหาบัณฑิต โลจิสติกส์ นิด้า สุดประทับใจได้ทั้งความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่า

นายนรา หาญจวณิช มหาบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท Seagate Technology ดูแลเรื่องการจัดสรรทรัพยากรในการวางแผนกำลังการผลิต เปิดเผยถึงความประทับใจในโอกาสสำเร็จการศึกษาที่นิด้า “สิ่งที่ผลประทับใจนิด้ามากที่สุด คือ ห้องสมุด ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สถานที่ที่ผมเข้าไปใช้บริการของสถาบันเยอะที่สุด คือ ห้องสมุด มันค่อนข้างจะเหมือนห้องสมุดที่อยู่ในภาพยนตร์ ผมว่า “ความรู้” คงได้รับกันทุกคน แต่ในมุมมองของผล สิ่งที่ผมได้รับจริงๆ คือ มุมมอง ประสบการณ์ และ Connection จากเพื่อนๆ ในรุ่น สมมติว่าถ้าผมไม่ได้เรียนปริญญาโท ผมก็รู้แค่เนื้องานของผมที่พบเจอมา แต่การที่มาเรียน ได้มานั่งฟัง มีการแลกเปลี่ยนความคิด มันทำให้รู้ว่าในแต่ละสถานการณ์มุมมมองของคนอื่นเขาคิดกันยังไง และยิ่งไปกว่านั้นมันสามารถบอกเราได้ว่า เรายังขาดอะไรอยู่บ้าง” Facebook NIDA Thailand. December 30, 2015.

ราคาตั๋วเครื่องบิน Low Cost ต่ำกว่าต้นทุนจริงหรือไม่ อย่างไร?

จากข่าวช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่ สายการบินบางกลุ่มเสนอให้รัฐกำหนดราคาเพดานขั้นต่ำของสายการ Low-Cost (LC) เพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งต่ำกว่าต้นทุนจนอาจกลายเป็นสงครามการแข่งขันด้านราคา ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะกระทบต่อธุรกิจสายการบินในไทยโดยรวม ดังเช่นที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นกลุ่มสายการบินตกเมื่อนักลงทุนหวาดหวั่นต่อสงครามราคา ภายหลังจากที่หลายสายการบินได้ลดราคาลงตามราคาน้ำมันและเพื่อเพิ่มจำนวนนักเดินทาง เราจะทราบได้อย่างไรว่าสงครามราคาเกิดขึ้นหรือยัง? การที่สายการบิน LC มีราคาตั๋ว promotion ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุน แสดงว่ามีสงครามราคาเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ? เพดานราคาขั้นต่ำจำเป็นจริงหรือไม่? และถึงเวลาแล้วหรือที่รัฐควรเข้ามาแทรกแซงธุรกิจสายการบิน?

“รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองให­ญ่ (Nation TV)

NIDA WISDOM for Change ตอน “รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองให­ญ่ โดย รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล ออกอากาศ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทาง NATION TV ทีวีดิจิตอลช่อง 22

การพัฒนาการรถไฟไทยในอดีตถึงอนาคต

Logistics NIDA มีโอกาสได้เชิญคุณวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายเรื่องการพัฒนาการรถไฟไทยในอดีตถึงอนาคต และการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ด้วยรถไฟ. อดีตจะเป็นไง ขอให้ อนาคตรถไฟ สดใสรุ่งเรือง รอนั่งรถไฟไปตจว ตื่นมามีเขามีดอย ไก่ย่างจะขายไม่ทันเพราะรถไฟจะวิ่งไวมาก..

1 7 8 9 10 11 13