แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA (คุณปิยชาติ พฤกษารยางกูล)

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ NIDA โดยคุณปิยชาติ พฤกษารยางกูล ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Ricoh ประเทศไทย  

เปิดใจ…มหาบัณฑิต โลจิสติกส์ นิด้า สุดประทับใจได้ทั้งความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่า

นายนรา หาญจวณิช มหาบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท Seagate Technology ดูแลเรื่องการจัดสรรทรัพยากรในการวางแผนกำลังการผลิต เปิดเผยถึงความประทับใจในโอกาสสำเร็จการศึกษาที่นิด้า “สิ่งที่ผลประทับใจนิด้ามากที่สุด คือ ห้องสมุด ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สถานที่ที่ผมเข้าไปใช้บริการของสถาบันเยอะที่สุด คือ ห้องสมุด มันค่อนข้างจะเหมือนห้องสมุดที่อยู่ในภาพยนตร์ ผมว่า “ความรู้” คงได้รับกันทุกคน แต่ในมุมมองของผล สิ่งที่ผมได้รับจริงๆ คือ มุมมอง ประสบการณ์ และ Connection จากเพื่อนๆ ในรุ่น สมมติว่าถ้าผมไม่ได้เรียนปริญญาโท ผมก็รู้แค่เนื้องานของผมที่พบเจอมา แต่การที่มาเรียน ได้มานั่งฟัง มีการแลกเปลี่ยนความคิด มันทำให้รู้ว่าในแต่ละสถานการณ์มุมมมองของคนอื่นเขาคิดกันยังไง และยิ่งไปกว่านั้นมันสามารถบอกเราได้ว่า เรายังขาดอะไรอยู่บ้าง” Facebook NIDA Thailand. December 30, 2015.

ราคาตั๋วเครื่องบิน Low Cost ต่ำกว่าต้นทุนจริงหรือไม่ อย่างไร?

จากข่าวช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่ สายการบินบางกลุ่มเสนอให้รัฐกำหนดราคาเพดานขั้นต่ำของสายการ Low-Cost (LC) เพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งต่ำกว่าต้นทุนจนอาจกลายเป็นสงครามการแข่งขันด้านราคา ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะกระทบต่อธุรกิจสายการบินในไทยโดยรวม ดังเช่นที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นกลุ่มสายการบินตกเมื่อนักลงทุนหวาดหวั่นต่อสงครามราคา ภายหลังจากที่หลายสายการบินได้ลดราคาลงตามราคาน้ำมันและเพื่อเพิ่มจำนวนนักเดินทาง เราจะทราบได้อย่างไรว่าสงครามราคาเกิดขึ้นหรือยัง? การที่สายการบิน LC มีราคาตั๋ว promotion ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุน แสดงว่ามีสงครามราคาเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ? เพดานราคาขั้นต่ำจำเป็นจริงหรือไม่? และถึงเวลาแล้วหรือที่รัฐควรเข้ามาแทรกแซงธุรกิจสายการบิน?

“รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองให­ญ่ (Nation TV)

NIDA WISDOM for Change ตอน “รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองให­ญ่ โดย รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล ออกอากาศ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทาง NATION TV ทีวีดิจิตอลช่อง 22

การพัฒนาการรถไฟไทยในอดีตถึงอนาคต

Logistics NIDA มีโอกาสได้เชิญคุณวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายเรื่องการพัฒนาการรถไฟไทยในอดีตถึงอนาคต และการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ด้วยรถไฟ. อดีตจะเป็นไง ขอให้ อนาคตรถไฟ สดใสรุ่งเรือง รอนั่งรถไฟไปตจว ตื่นมามีเขามีดอย ไก่ย่างจะขายไม่ทันเพราะรถไฟจะวิ่งไวมาก..

“รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป?: Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองใหญ่

จากข่าวช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ว่า “เจ๊เกียว” มีแนวคิดทำ “รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” โดยจะปรับลดตั๋วไม่เกิน 20% ไม่กี่ที่นั่ง บางข่าวว่าที่นั่งลดราคานี้มีเพียง 4-5 ที่นั่งไม่แน่ใจว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนของรถ ตั๋วลดราคานี้สำหรับบางเส้นทาง สำหรับคนจองล่วงหน้า ที่เดินทางในช่วงไม่ใช่เทศกาลหยุดยาว เพื่อให้มาแข่งกับสายการบิน Low Cost (LC) ได้ จริงหรือฝันไป? บทความนี้ขอยกตัวอย่างบริษัทรถทัวร์ Megabus (megabus.com) ที่ประสบความสำเร็จ ทำให้การเดินทางระหว่างเมืองเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่เติบโตสูงสุดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา การเดินทางรถทัวร์ถูกเปลี่ยนโฉมด้วย Megabus นับเป็นการปฏิวัติ re-image การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ในสหรัฐเลยทีเดียว รถทัวร์ Megabus ได้ทำอะไรไปบ้างและทำอย่างไร แล้วรถทัวร์ของเจ๊พร้อมหรือยัง?

จากก้าวแรก…สู่ความสำเร็จ

นางสาวฉัตรรัตน์ วรวุฒิวิชญวงค์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์จากคณะสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนที่มีผลการเรียนดี 3.78 กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อเสียง และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่สำคัญมีสาขาวิชาที่สนใจที่จะศึกษาต่อ คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรของสาขานี้เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงครอบคลุมในทุกๆแขนง อาทิ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการการขนส่ง ประทับใจสถาบันแห่งนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้มายื่นใบสมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ ประทับใจเจ้าหน้าที่ของคณะที่พยายามให้ข้อมูลคำแนะนำ และความช่วยเหลือ จนกระทั่งสามารถสอบผ่านได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดังที่ตั้งใจไว้ และนิด้ายังให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีซึ่งได้รับทุนนี้ เพราะคำแนะนำดีๆ ของเจ้าหน้าที่ของคณะ ประทับใจคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมให้ความรู้สามารถสอบถามปรึกษาปัญหาในการเรียน “ความรู้ที่ได้เรียนในสาขาโลจิสติกส์สามารถต่อยอดได้อย่างมากจากประสบการณ์กว่า 8 ปีในการทำงานตำแหน่งเลขานุการ ฝ่ายต่างประเทศ หลังจากจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษบวกับความรู้ในระดับปริญญาโทสาขาโลจิสติกส์นี้ ทำให้ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำมีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งเ็นงานที่ท้าทายความสามารถ และนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ รู้สึกภาคภูมิใจมากที่จบปริญญาโทจากสถาบันซึ่งมีชื่อเสียงอย่างนิด้า ถ้าคนเรามุ่งมั่นพยายามทำสิ่งใดก็ตาม เราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสได้เข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้และประสบการณ์” จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ NIDA Newsletter ฉบับที่ 13 ปี 2558

มหาบัณฑิตโลจิสติกส์ “ภูมิใจที่ได้เรียนที่นิด้า ประทับใจอาจารย์-เพื่อนๆ”

นายกันต์พิพัฒน์ อรุณฤกษ์รัตน์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ผลการเรียนดีเด่นเกรดเฉลี่ย 3.85 เกียรตินิยม กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานทางด้านการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และมีอาจารย์ที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาสู่ผู้เรียน ที่สำคัญมีสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมอำนวยความสะดวกมากมาย “ความประทับใจคงเป็นเรื่องเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี อาจารย์ที่นี่เป็นกันเองมากๆ จะอย่างไรก็ตามการเป็นนักศึกษาต้องระลึกไว้เสมอว่า สถาบันเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตัวให้ดี มีวินัยในตัว และที่สำคัญต้องมีความตรงต่อเวลาให้มากจนต้องฝึกเป็นนิสัย และความรู้ที่ได้จากความสำเร็จครั้งนี้จะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ” ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน การแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้เราต้องพยายามที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันผู้อื่น ยิ่งสมัยนี้ คนจบปริญญากันมากขึ้น ดังนั้นผมคิดว่าเราควรจะหาช่องทางพัฒนาตัวเองให้มาก ผมมีความภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และภูมิใจที่สามารถเรียนจนจบได้ เพื่อเป็นของขวัญให้พ่อและแม่ ผมเชื่อว่าความภูมิใจของผมคงเทียบไม่ได้กับความภูมิใจที่พ่อและแม่ภูมิใจในตัวลูก ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้ที่พร้อมจะนำไปประยุกต์ในชีวิตจริง และสิ่งต่างๆที่มอบให้ ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่แสนดี ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดีมโดยตลอด และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ “ฝากถึงทุกๆ คนที่กำลังเรียน ที่กำลังท้อแท้ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าไม่ใช่คนที่เก่ง ไม่ใช่คนที่ฉลาดและไม่ใช่คนที่ขยัน แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถเอาชนะตัวเราเองได้แค่ไหน เมื่อเราไม่เก่งเราก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพื่อฝึกจนเก่ง เราไม่ใช่คนที่ฉลาดเราก็ต้องตั้งใจมากกว่าคนอื่น เพื่อที่จะมีความรู้เท่าคนอื่น […]

ICD Ladkrabang 2015

Logistics NIDA ไปดูงานการเปลี่ยนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์ที่ LICD ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่บริษัท AMP Terminals ในเครือ Maersk ที่รับสัมปะทานจากการรถไฟ เกี่ยวกับการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ไปกลับแหลมฉบัง  

1 7 8 9 10 11 12