“รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป?: Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองใหญ่

จากข่าวช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ว่า “เจ๊เกียว” มีแนวคิดทำ “รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” โดยจะปรับลดตั๋วไม่เกิน 20% ไม่กี่ที่นั่ง บางข่าวว่าที่นั่งลดราคานี้มีเพียง 4-5 ที่นั่งไม่แน่ใจว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนของรถ ตั๋วลดราคานี้สำหรับบางเส้นทาง สำหรับคนจองล่วงหน้า ที่เดินทางในช่วงไม่ใช่เทศกาลหยุดยาว เพื่อให้มาแข่งกับสายการบิน Low Cost (LC) ได้ จริงหรือฝันไป? บทความนี้ขอยกตัวอย่างบริษัทรถทัวร์ Megabus (megabus.com) ที่ประสบความสำเร็จ ทำให้การเดินทางระหว่างเมืองเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่เติบโตสูงสุดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา การเดินทางรถทัวร์ถูกเปลี่ยนโฉมด้วย Megabus นับเป็นการปฏิวัติ re-image การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ในสหรัฐเลยทีเดียว รถทัวร์ Megabus ได้ทำอะไรไปบ้างและทำอย่างไร แล้วรถทัวร์ของเจ๊พร้อมหรือยัง?

จากก้าวแรก…สู่ความสำเร็จ

นางสาวฉัตรรัตน์ วรวุฒิวิชญวงค์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์จากคณะสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนที่มีผลการเรียนดี 3.78 กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อเสียง และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่สำคัญมีสาขาวิชาที่สนใจที่จะศึกษาต่อ คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรของสาขานี้เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงครอบคลุมในทุกๆแขนง อาทิ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการการขนส่ง ประทับใจสถาบันแห่งนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้มายื่นใบสมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ ประทับใจเจ้าหน้าที่ของคณะที่พยายามให้ข้อมูลคำแนะนำ และความช่วยเหลือ จนกระทั่งสามารถสอบผ่านได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดังที่ตั้งใจไว้ และนิด้ายังให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีซึ่งได้รับทุนนี้ เพราะคำแนะนำดีๆ ของเจ้าหน้าที่ของคณะ ประทับใจคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมให้ความรู้สามารถสอบถามปรึกษาปัญหาในการเรียน “ความรู้ที่ได้เรียนในสาขาโลจิสติกส์สามารถต่อยอดได้อย่างมากจากประสบการณ์กว่า 8 ปีในการทำงานตำแหน่งเลขานุการ ฝ่ายต่างประเทศ หลังจากจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษบวกับความรู้ในระดับปริญญาโทสาขาโลจิสติกส์นี้ ทำให้ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำมีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งเ็นงานที่ท้าทายความสามารถ และนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ รู้สึกภาคภูมิใจมากที่จบปริญญาโทจากสถาบันซึ่งมีชื่อเสียงอย่างนิด้า ถ้าคนเรามุ่งมั่นพยายามทำสิ่งใดก็ตาม เราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสได้เข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้และประสบการณ์” จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ NIDA Newsletter ฉบับที่ 13 ปี 2558

มหาบัณฑิตโลจิสติกส์ “ภูมิใจที่ได้เรียนที่นิด้า ประทับใจอาจารย์-เพื่อนๆ”

นายกันต์พิพัฒน์ อรุณฤกษ์รัตน์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ผลการเรียนดีเด่นเกรดเฉลี่ย 3.85 เกียรตินิยม กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานทางด้านการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และมีอาจารย์ที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาสู่ผู้เรียน ที่สำคัญมีสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมอำนวยความสะดวกมากมาย “ความประทับใจคงเป็นเรื่องเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี อาจารย์ที่นี่เป็นกันเองมากๆ จะอย่างไรก็ตามการเป็นนักศึกษาต้องระลึกไว้เสมอว่า สถาบันเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตัวให้ดี มีวินัยในตัว และที่สำคัญต้องมีความตรงต่อเวลาให้มากจนต้องฝึกเป็นนิสัย และความรู้ที่ได้จากความสำเร็จครั้งนี้จะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ” ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน การแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้เราต้องพยายามที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันผู้อื่น ยิ่งสมัยนี้ คนจบปริญญากันมากขึ้น ดังนั้นผมคิดว่าเราควรจะหาช่องทางพัฒนาตัวเองให้มาก ผมมีความภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และภูมิใจที่สามารถเรียนจนจบได้ เพื่อเป็นของขวัญให้พ่อและแม่ ผมเชื่อว่าความภูมิใจของผมคงเทียบไม่ได้กับความภูมิใจที่พ่อและแม่ภูมิใจในตัวลูก ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้ที่พร้อมจะนำไปประยุกต์ในชีวิตจริง และสิ่งต่างๆที่มอบให้ ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่แสนดี ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดีมโดยตลอด และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ “ฝากถึงทุกๆ คนที่กำลังเรียน ที่กำลังท้อแท้ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าไม่ใช่คนที่เก่ง ไม่ใช่คนที่ฉลาดและไม่ใช่คนที่ขยัน แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถเอาชนะตัวเราเองได้แค่ไหน เมื่อเราไม่เก่งเราก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพื่อฝึกจนเก่ง เราไม่ใช่คนที่ฉลาดเราก็ต้องตั้งใจมากกว่าคนอื่น เพื่อที่จะมีความรู้เท่าคนอื่น […]

ICD Ladkrabang 2015

Logistics NIDA ไปดูงานการเปลี่ยนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์ที่ LICD ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่บริษัท AMP Terminals ในเครือ Maersk ที่รับสัมปะทานจากการรถไฟ เกี่ยวกับการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ไปกลับแหลมฉบัง  

ลูกค้าร้านกาแฟนั่งแช่ไม่สั่งเพิ่ม ร้านกาแฟเสียรายได้มากน้อยเท่าใด?

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมีข่าวร้านกาแฟดังแจกบิลค่านั่งคุยธุรกิจชั่วโมงละพันบาท แต่ในที่สุดก็ตกลงกันได้ไม่ได้มีการเก็บจริง แต่…ร้านกาแฟที่เก็บเงินตามนาทีที่ลูกค้านั่งเพิ่งเปิดตัวไปในอังกฤษเมื่อปีนี้ ร้าน Ziferblat มีแนวคิดมาจากลูกโซ่ (chain) ร้านกาแฟจ่ายตามนาที (pay-per-minute café) ใน Russia ที่ว่า ทุกอย่างฟรียกเว้นเวลา ร้านนี้ในอังกฤษจะคิดนาทีละ 0.05 ปอนด์ (GBP) หรือตกชั่วโมงละ 165 บาท เมื่อลูกค้าเดินเข้าประตูมาก็จะได้รับนาฬิกา เพื่อเอาไว้ใช้บอกว่าอยู่ในร้านไปนานเท่าใด เนื่องจากอาหารเครื่องดื่มและ wifi ในร้านรวมอยู่ในอัตรานี้แล้วจึงเสมือนว่าร้านเก็บค่าที่ (space) มากกว่าค่าอาหารเครื่องดื่ม จึงทำให้ Ziferblat เหมือนจะเป็น co-working space มากกว่าร้านกาแฟ บทความนี้จะไม่กล่าวถึงเรื่องการคิดราคา co-working space แต่จะพิจารณาร้านกาแฟที่มีลูกค้าเข้ามานั่งแช่แต่ไม่สั่งเพิ่ม จนอาจทำให้ที่นั่งเต็ม คนอื่นไม่สามารถเข้ามานั่งในร้านได้ ผู้เขียนจะเสนอมุมเบาๆ ว่ารายได้ที่หายไปจากกรณีนี้จะประมาณได้อย่างไร

10 ทักษะจำเป็นสำหรับนักการจัดการโลจิสติกส์

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่องค์กรธุรกิจเผชิญการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์กรได้ดึงเอาการจัดการโลจิสติกส์มาเป็นกลยุทธ์สำคัญ เนื่องด้วยการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีสามารถเพิ่มคุณค่าในการให้บริการลูกค้า นอกจากนี้กิจกรรมโลจิสติกส์ยังมีต้นทุนสูง ธุรกิจในประเทศไทยโดยรวมมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์คิดเป็น 14.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือประมาณ 1,835.2 พันล้านบาท

OVERBOOK – ขายตั๋วเกินที่นั่ง กรณีสายการบิน (วันนี้ที่นิด้า)

รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน OVER BOOK – ขายตั๋วเกินที่นั่ง กรณีสายการบิน โดย รศ.ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล  (อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ นิด้า) ออกอากาศ 28 มิถุนายน 2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 9.25 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN) อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA  http://tv.nida.ac.th/nidatv/videodetail.aspx?vid=568 หรือ https://www.youtube.com/watch?v=Qk0seTXPBTs

ตั๋วเครื่องบินในมือคุณ ยืนยันการเดินทางได้จริงหรือ? ถ้าสายการบินเปิดการจองเกิน

คุณรู้หรือไม่ว่าสายการบินหลักที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศซึ่งได้แก่ การบินไทย ไทยสมายล์ กานต์แอร์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์และไทยไลอ้อนแอร์ นั้น อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสายการบินที่กล่าวมาใช้นโยบายการจองเกิน หรือ Overbooking ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับสายการบิน นโยบายการจองเกินนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันมานานแล้วในการจัดการรายได้ (Revenue Management) หรืออาจเรียกว่า Yield Management มันจึงไม่ใช่นโยบายใหม่แต่อย่างใด จากชื่อนโยบาย “การจองเกิน” เราคงจะพอเดาได้ว่ามันคือการขายตั๋วโดยสาร “มากกว่า” จำนวนที่นั่งจริงบนเครื่องบินนั่นเอง ซึ่งผู้โดยสารอย่างเราๆ คงไม่ทราบว่าสายการบินที่เราใช้บริการอยู่นั้นใช้นโยบายการจองเกินหรือไม่ แต่ในความเป็นจริงแล้วสายการบินได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้แล้วในข้อตกลงและเงื่อนไขการบินของสายการบินนั้นๆ

ตัวแบบ Newsvendor ที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ: กรณีศึกษาแบรนด์เสื้อผ้าแฟชัน

ตัวแบบ Newsvendor ที่มีข้อจากัดเรื่องงบประมาณ: กรณีศึกษาแบรนด์เสื้อผ้าแฟชัน อวยพร พู่วณิชย์ ศิวิกา ดุษฎีโหนด และ กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 Full paper ORNET2015-อวยพร บทคัดย่อ บทความนี้กล่าวถึงกรณีศึกษาการวางแผนการสั่งผลิตเสื้อผ้าแฟชันของแบรนด์หนึ่งซึ่งมีสินค้าหลักห้าประเภท บริษัทมีสองฤดูการขายต่อปี ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า 6 เดือนโดยมีงบประมาณรวมแต่ละฤดูกาลเท่ากับ 35 ล้านบาท หรือ 70 ล้านบาทต่อปี นโยบายในปี 2554-2555 พบว่ามีสินค้าคงเหลือมาก งานวิจัยนี้จึงนาตัวแบบ newsvendor มาประยุกต์ใช้เพื่อหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมที่ทาให้ได้ค่าคาดหมายกาไรรวมสูงสุดภายใต้งบประมาณของแต่ละฤดูกาล นโยบายจากตัวแบบข้างต้นหากนาไปใช้กับข้อมูลใน 2556 พบว่ากาไรที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7,273,369 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัทควรใช้งบประมาณรวมอยู่ที่ 50 ล้านบาทต่อปี โดยงบประมาณส่วนที่เหลืออาจนาไปใช้ทากิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือพัฒนารูปแบบการออกแบบสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจและอาจส่งเสริมยอดขายสินค้าในอนาคต คำสำคัญ: การจัดการสินค้าคงคลัง, ตัวแบบ […]

1 8 9 10 11 12 13