รับสมัคร ป.โท วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 13

fin1

 

ด่วน เปิดรับสมัคร นศ.ภาคพิเศษ รุ่น LM13  ตั้งแต่วันนี้-17 มีนาคม 2560 (เริ่มเรียน พค. 2560)
สมัครออนไลน์ Download ใบสมัคร:  https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

  • รายละเอียดหลักสูตร http://logistics.nida.ac.th/lm-curriculum/
  • ค่าใช้จ่าย http://logistics.nida.ac.th/tuitionfee/
  • คุณสมบัติ http://logistics.nida.ac.th/admission/